Bærekraftige og lønnsomme løsninger

Posted on 02 des 2016 by Admin   |    

akvatotal as innovative løsninger

Nytt konsept for dyrking og høsting av havrommet

Akvatotal AS leverer ny dyrkings- og høstingsteknologi for marin lavtrofisk biomasse. Vi har også vårt eget unike konsept for å videre behandling og prosessering av dette råstoffet.

Resultat


Dette betyr grønne(BLÅ) arbeidsplasser langs hele Norges kyst som er fremtidsrettet,bærekraftige økologisk og ikke minst økonomisk.

Fremtiden

Behovet for mat, fôr og råstoff til ulike produkter vil øke dramatisk i takt med den globale befolkningsveksten og klimaendringer i årene framover. Dyrking av havet vil bli et svært viktig bidrag for å dekke disse behovene. Norge ønsker å være verdens fremste oppdrettsnasjon og drive en bærekraftig produksjon.

Rett teknolgi

Posted on 01 des  2016 by Admin   |   

Innovativ teknologi

Våre patenterte løsninger vil gjøre det mulig for mange aktører å dyrke og høste havet på en helt ny måte. Potensiale for å skape mange spennende arbeidsplasser og øke spekteret av biologiske produkter og varer som trengs i en verden med økende matvarebehov.

Vi kommer til å presentere tekniske løsninger og prosesser i nær framtid.

Page 1 of 2 1 2 »

Bilde galleri

Tjenster og utstyr

AkvaTotal er leverandør av inovative løsninger for havbruk, med fokus på bærekraftige løsning som kan være lønnsomme i generasjoner!.

Kontakt oss

Adresse: Storebotn Næringspark
                         Storebotn 22
                          5309 KLEPPESTØ   

                          Telefon: 90 52 36 36
                           Kontaktskjema
This site is hosted by eLogic